Blodprop? Nej tak!

Foreningen


Er landsdækkende og en forening for alle, der er i blodpropforebyggende medicinsk behandling.


Blodprop- og AK-Patientforeningen er en privat forening, der samler informationer om Antikoagulationsbehandling, som i daglig tale kaldes AK-behandling.

Blodprop-og AK-Patientforeningen er uden offentlig økonomisk støtte.

De økonomiske midler kommer fra kontingenter og gaver.

Hvert år søger og har foreningen dog modtaget støtte fra Tips- og lottomidlerne

Foreningen arbejder aktivt for, at så mange AK-patienter som muligt kan oplæres til selvstyret AK-behandling med et lille måleapparat, hvor man - via en bloddråbe fra fingeren - kan måle blodstørkningen (INR) en gang ugentlig hjemme hos sig selv.

Den selvstyrede AK-behandling sikrer gennem hyppigere kontrol langt mere stabil behandling.

Foreningen deltager gerne i konferencer for alment praktiserende læger for at kunne videregive de erfaringer, vi får gennem kontakten til AK-patienterne.

Foreningen deltager også i sundhedsdage og -udstillinger arrangeret af sygehuse, apoteker m.fl.

Patienter diagnosticeret med Atrieflimren (hjerteflimmer) - som nu kan tilbydes medicinsk behandling med et af de nye, godkendte midler (Pradaxa®, Xaralto® eller Eliquis®) - er selvfølgelig også meget velkommen i foreningen.

Foreningen har god kontakt til AK-Centre og AK-Skoler rundt om i landet, men støttes især af AK-Skolen på Frederiksberg Hospital i København og AK-Centret på Aarhus Universitetshospital i Skejby.

Foreningen er medlem af den internationale organisation ISMAAP (InternationalSelf-Monitoring Association of Oral Anticoagulated Patients).

Denne organisation arbejder tæt sammen med den lægelige organisation ISMAA, World Heart Federation og Anticoagulation FORUM.

 

www.akpatient.dk Medlemsservice tlf. 7020 8603 e-mail:medlemsservice@akpatient.dk
Sponseret af Strategy A/S og Up-Site Aps